1. Mängutoa rentinud vanem peab veenduma ruumide turvalisuses ennem pidu. Dzungli mängutoa rentinud täiskasvanu vastutab laste turvalisuse, mängutoa ruumide ja selle sisustuse heakorra eest terve peo vältel. 

2.Palume arvestada, et kõik mängutoa atraktsioonid pole sobivad igas vanuses lastele.

3.Mängutoas hoitakse puhtust ja korda: välisjalatsid palume jätta ukse taha, lubatud on viibida kas vahetusjalanõudes või sokkides. Söömine toimub ainult selleks ettenähtud alas. Mängualasse toidu või joogiga ei minda.

4. Mängutoas olevaid esemeid ei tohi viia ruumidest välja.

5. Tahtlikult või hoolimatusest tingitud varalise kahju tekitamisel on õigus meil nõuda välja kahju külaliste eest vastutavalt isikult.

6. Pidu lõpetada õigeaegselt ja peo lõppedes ruumid üle anda elementaarses korras – mänguasjad selleks ettenähtud kohas, välja kukkunud pallid panna pallimerre, kasutatud nõud pesta ja kuivatada, lauad puhastada ning praht panna prügikottidesse. Iga 15-da üleminuti eest tasu 10€.