Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on Tenes Maad OÜ registrikoodiga 14128790, aadressiga Tuukri 54, Tallinn. Isikuandmeid töödeldakse sõlmitud kokkulepete ja lepingute täitmise eesmärgil või nõusoleku alusel. Isikuandmeid säilitatakse tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Teave, mida võime Teilt koguda
Kui tellite teenuseid, võime Teilt koguda mõningaid või kõiki allpool loetletud isikuandmeid. Teave, mida kogume, sõltub asjaoludest.

Andmed, mida võime koguda:

Andmed, millega on võimalik Teid tuvastada, nagu ees- ja perenimi, sünniaeg või isikukood.

Kontaktandmed, nagu e-posti aadress, telefoninumber ja aadress. Kui võtate meiega ühendust, võime registreerida ka Teie kirjavahetuse aadressi.

Makse- ja finantsandmed, nagu arveldusarve number, makseinfo.

Kõik muu informatsioon, mida esitatakse meile meie Veebilehe vormide kaudu, meie Teenusega liitumisel või meilt teenuse tellimisel.

Informatsioon eelistuste kohta ning jälgimise info, nagu andmed Teie kohta kui meie Veebilehte külastate, muuhulgas IP aadress, andmevoog, asukohaandmed ja muud sideandmed. Ühtlasi kogume Veebilehe Teiepoolse kasutuse kohta teavet küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kaudu.

Võime andmeid, mida saame Teie käest või läbi selle kui meie Teenuseid kasutate, täiendada Teie kohta avalikult kättesaadava teabega ning ka teabega, mille saame kolmandatelt isikutelt. See võib hõlmata näiteks teavet, mida kogume teistelt Teie leibkonna liikmetelt, ja teavet, mida saame kolmandatelt isikutelt.

Käesolevates privaatsuspõhimõtetes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta andmeid, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Te võite nõuda, et Teie isikuandmeid ei avaldataks, kuid valdavalt on isikuandmed, mida Teilt küsime, vajalikud Teile Teenuse osutamiseks. Kui meil ei ole vajalikku teavet, siis ei saa me oma Teenuseid osutada.

Pange tähele, et Teie poolt meile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest vastutate ainult Teie ise.

Veebilehe küpsised
Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad meil tagada mugavama ja turvalisema kasutajakogemuse.

Kasutame:
1. Seansiküpsiseid. Salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsiseid kasutame statistika ja analüüsi jaoks.
2. Püsiküpsised salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks, mis võib olla 1 kuust 10 aastani, kuid soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsised aitavad meil teenuseid kujundada ja parimat kasutuskogemust luua. Lisaks annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti te www.dzunglituba.ee veebisaiti kasutate ja milliseid otsingutööriistu kasutate.

Teie andmete avaldamine
Me võime avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui meil on mõistlik alus arvata, et nende andmete avaldamine on vajalik, et täita mis tahes seaduslikku kohustust, eeskirja, õiguslikku menetlust või valitsusasutuse nõuet või et jõustada või kohaldada meie üldtingimusi, sealhulgas uurida potentsiaalseid rikkumisi. See hõlmab teabe vahetamist teiste ettevõtete ja organisatsioonidega, et vältida pettusi ja vähendada krediidiriski, avastada või vältida ebaseaduslikke või kahtlustatavalt ebaseaduslikke tegevusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul moel nende vastu võidelda.

Võime kasutada kogutud teavet selleks, et jälgida kuidas Te Teenust kasutate, eesmärgiga aidata meil Teenust paremaks teha, samuti võime anda selliseid kogutud andmeid kolmandatele isikutele, nagu sisu pakkujatele, kellega me koostööd teeme, või reklaamijatele. Selline kogutud info ei sisalda isikuandmeid.

Samuti võime kasutada kolmandatest isikutest ettevõtteid, kes meile teenuseid osutavad. Neil ettevõtetel võib olla juurdepääs Teie andmetele, et oma teenuseid osutada. Me ei volita neid ettevõtteid Teie isikuandmeid kasutama ega avaldama, välja arvatud meile vajalike teenuste osutamiseks.

Isikuandmete saatmine
Koduleheküljel asuvate või kodulehelt mujale lingitud vormide täitmisel ja Tenes Maad OÜ-le saatmisel kinnitate esitatud isikuandmete õigsust ning annate loa neid andmeid töödelda andmete kogumise eesmärgi täitmiseks vajalikus mahus või seni kuni andmete säilitamine on ajakohane.

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus
Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (www.aki.ee), kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub Teie õigusi või seadust.

Privaatsuspõhimõtete muudatused
Kõikidest tulevastest muudatustest meie privaatsuspõhimõtetes antakse teada käesoleval veebilehel.

Isikuandmete muutmine ja töötlemise nõusoleku tagasivõtmine
Igal isikul on õigus esitada enda kohta päring selgitamaks kas ja milliseid isikuandmeid on kogutud ning millisel eesmärgil Tenes Maad OÜ neid töötleb. Isikuandmeid väljastades peame olema veendunud Teie isikusamasuses. Seetõttu peate päringu digitaalselt allkirjastama. Päring tuleb saata aadressil info.dzunglituba@gmail.com. Päringule vastatakse 10 tööpäeva jooksul.

Igal isikul on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja tagasi võtta enda isikuandmete töötlemise nõusolek (kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust). Selleks tuleb saata meile vabas vormis taotlus aadressil info.dzunglituba@gmail.com.